Využíváme služeb našeho kooperačního partnera, firmu sídlící pod jednou společnou střechou.


Dominant D 746 PVA s řízením bar. INKFLOW 2, čtyřbarva, formát B2

Dominant D 516jednobarvový, formát B3

Strati 27, příklopový lis,  formát B2

Busch BD / BL 30, protláčečka etiket, formát max. 26 x 26 cm

Seypa 132 TV2, Maxima 80, řezačky

37 x 37 x 37 cm, balička do smrštitelné fólie

V1, linka pro zhotovení  vazby