Počátkem roku 1991 vzniká DTP studio, součást sítotiskového provozu, tiskneme převážně textil.
     V roce 1996, nárust a rostoucí požadavky zákazníka, vedou k  rozšíření nabídky a nutně také k pořízení nového technického vybavení a technologických celků. 

     Provoz sítotisku na textil  se rozšiřuje o provoz s technologií UV pro potisk  plošných materiálů. 
 
    Studio mění strukturu a organizaci práce. Změna spočívá v rozsahu nabízených služeb. Studio, z pozice požadavku zákazníka, převážně chystá grafiku,  DTP pro ofsetový tisk. Posilujeme grafický atelier.
     Full servis, řeší zákaznicky vcelku logický požadavek. Jednání pouze s jedním partnerem, časovou úsporu, záruku deklarované kvality .....
     Tedy od grafického návrhu přes tisk, sjednání všech potřebných kooperací, případně až distribucí konče. Zákazník požaduje jistotu a minimální komplikace při realizaci zakázky. 

     Naší první povinností je, chceme-li obstát, takovou službu zákazníkovi nabídnout.

     Současná pracovní náplň studia zahrnuje ucelenou nabídku služeb nejen v  oblasti tištěných materiálů. 
     
     Při dnes běžně dostupné vysoké kvalitě finálního výstupu tisku, je kvalitní a nevtíravá grafická úprava to, co Váš tištěný materiál zařadí mezi úspěšné a zákaznicky dobře vnímané produkty. A je vcelku zcela jedno, zda vznikají podklady pro tištěný materiál nebo webovou stránku. I v případě webu a zde snad ještě více, je třeba dbát střídmosti, přehlednosti a informační kvality. Zda se nám to daří nebo ne, necháme na soudu našich zákazníků. 

     Dodržení termínů, udržení deklarované kvality práce, platební kázeň, sami striktně dodržujeme. Ovšem také nekompromisně vyžadujeme od našich partnerů. Nelze spolupracovat se subjektem, kterému nejsou tyto základní kameny spolupráce vlastní.
     Za dobu naší činnosti jsme si vytvořili okruh zákazníků, spolupracovníků, kooperujících firem jež smýšlí a pracují shodně, v duchu respektování dohody, kde dané slovo je víc než zákon. 

                                                          Karel Neudek