Naši službu nabízíme v rozsahu našich technických možností. Nejsme vybaveni na profesionální zpracování, použitelné pro produkci v profesionálních televizních médiích.

Naše nabídka oslovuje zákazníky požadující audiovizuální prezentace firem, výrobků, na běžných digitálních nebo analogových nosičích, reklamy na internet, prezentace zboží do internetových obchodů, pořizování "fotografií" pro  prezentace výrobků a zboží.
Nelze opomenout zákazníka s požadavkem ryze soukromého charakteru, o pořízení a následný střih významných rodinných událostí, včetně exportu na dohodnuté médium v požadovaném počtu kopií.
Samozřejmě zákazníka s požadavkem na střih, ozvučení a titulky svých již existujících videozáznamů z rodinných oslav, dovolených nebo jiných, ne méně důležitých událostí. 
Extra kapitolou jsou audiovizuální internetová přání, vtipné či humorné video "skimpy". To jsou produkty, které mají zajímavý ohlas, potěší. 

 
 
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ  
 

V současné době je střižna postavena na základu PC stanice  P4/1,5GHz, se stříhacím SW od PINNACE. V tomto případě při výběru SW byla dána přednost velmi srozumitelnému a příjemnému uživatelskému prostředí, s dostatečnou škálou nástrojů a funkcí pro požadovanou obslužnost při zpracování videa.
 

 
 

Video vstup / výstup: analog composite VHS
Video vstup / výstup: analog SVHS
Video vstup / výstup: digital, norma IEEE 1394

Audio vstup / výstup: analog composite
Audio vstup / výstup: digital IEEE 1394

Kamera: SONY TRV 110E /D8

   
ZHOTOVEVNOU VIDEOSEKVENCI LZE EXPORTOVAT  
 

Kazeta D8, CD ROM, VCD, SVCD,  kazeta SVHS, kazeta VHS. Lze vyrobit požadované množství kopií. Data na externím HD, nebo soubory komprimované pro datové toky Internetu a Intranetu.

 
   
TECHNICKÉ VYBAVENÍ UMOŽŇUJE  
 

Pořízení záběrů na D8 dle zadání zákazníka, dokumenty, reportáže, atd.
/firemní prezentace, dokumentace pracovních, technologických procesů, významné firemní a rodinné události,  svatby, rodinné oslavy, dovolená, koncertní vystoupení, sportovní akce ...../
Personálně nedisponuje naše firma profesionálním kameramanem, záběry pořizují kameramani amatéři, kteří  filmařinu amatérsky provozují nějaký ten pátek, co by svého koníčka. Standardní výbavou je jednočipová kamera D8.
 
Na vyžádání, a pokud po zralé úvaze se zadavatelem,  zákazníkem usoudíme, lze sjednat práci profesionála, včetně profesionální techniky.

Střih na časovou nebo obrazovou stopu, ozvučení, přidání ruchů, komentářů, prolínačky, titulkování včetně pohyblivých, rolovacích titulků, vkládání fotografií, vložení fotografie z videozáznamu, zpomalování,  zrychlování videozáznamu, barevnou korekci.

 
   
REALIZACE STŘIHU  
 

Na základě střihové soupisky po shlédnutí MASTER záznamu a po dohodě se zákazníkem
Na základě vlastní kreativity a invence, kdy nám zákazník nechá "volnou ruku" a specifikuje jen základní stavbu vlastního video projektu. 
Případně kombinací obou uvedených metod.

 
   
CENÍK SLUŽEB  
 

Omlouváme se, není v našich silách Vám předložit seriózní ceník. Vstupy určující kalkulovanou cenu se mohou zakázku od zakázky diametrálně lišit. Pak by od nás nebylo seriózní Vám sdělit cenu, která není korektní. Jsme připraveni Vám na základě Vašich požadavků a  zadání, kompletní cenovou nabídku zpracovat. Naše ON_line   neudek@neudek.cz  Internetové připojení je zárukou přečtení Vaší pošty ihned po doručení. Rádi zodpovíme i  Vaše telefonické dotazy na Tel: 0608 809 751.
No a jen snad na závěr, naše ceny respektují zaměření a úroveň poskytovaných služeb a rozhodně nebudou dosahovat  .........
 

Ps: ... i ta nejdokonalejší technika je k ničemu, reprodukuje-li mizernou myšlenku.